onsdag 18. november 2009

Laos-kirke på studietur i Etiopia


7.- 16. november var Lao Evangelical Church (LEC) med kirkepresidenten Dr. Khamphone i spissen på studiebesøk i Etiopia. Formålet var informasjon om organiseringen av utviklingsarbeidet i Mekane Yesus kirka (EECMY). Det ble også et møte mellom mennesker og kirker med felles skjebne.
Av: Klaus-Christian Küspert , 17.11.2009Dr. Wakseyoum Idosa, president i Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus til venstre sammen med Dr. Khamphone Kounthapanya, president i Lao Evangelical Church, de fikk et sterkt møte da en delegasjon fra Laos nylig var på besøk i Etiopia. Foto: Klaus-Christian Küspert

Høydepunktet av studieturen til delegasjonen fra Laos til Mekane Yesus kirka kom tidlig og uventet. Det som var planlagt som en liten høflighetsvisitt hos kirkepresidenten i EECMY, Dr. Wakseyoum, før samtalene med kirkens utviklingsavdeling DASSC skulle begynne, ble til et gripende møte mellom to kirkeledere som hadde opplevd forfølgelse og overvåking av et hardt kommunistregime, og som begge kunne konstatere at en kirke på tross av – eller kanskje på grunn av - undertrykkelse og ufrihet kan vokse og bli sterk.

Fellestrekk i Laos og Etiopia
Det var mye historie, men også et sterkt vitnesbyrd om Guds allmakt og undring over hans ledelse som kom til uttrykk i den 2 ½ timer lange samtalen mellom de to kirkelederne som fant tonen fra første øyeblikk.

Etiopia ble styrt av et hardt kommunistregime fra midten av 70-tallet til 1991, som fengslet, torturerte og drepte både kirkeledere og vanlige kristne, men som ikke kunne forhindre at Mekane Yesus kirka vokste og i dag er Afrikas største lutherske kirke.
Kommunistene kom til makten i Laos omtrent samtidig med Etiopia, og historiene til EECMY og LEC fra disse årene har mange fellestrekk. I dagens situasjon lever de derimot under mer ulike forhold i og med at liberaliseringen er kommet lenger i Etiopia.

Informasjon om prosjektadministrasjon
Hovedsamtalepartnere for delegasjonen fra Laos var nasjonale og regionale ledere i DASSC, organisasjonen som driver utviklingsarbeid for Mekane Jesus kirka. Møterunden startet med direktøren i DASSC, Mr. Deed Jaldessa, og fortsatte med besøk av DASSC-avdelingene ved flere synoder i vest og en rekke utviklingsprosjekter som støttes av NMS.

For det meste dreide det seg om spørsmål angående prosjektadministrasjon og – styring, og om mulighetene for å organisere og integrere utviklingsarbeidet i kirka.

Lytte til dialogen
Men så var det først og fremst også møter mellom kristne ledere som har opplevd vanskelige tider uten å gi opp håpet, og som har mye til felles til tross for store kulturelle forskjeller.

NMS Etiopia er glad og takknemlig for å kunne tilrettelegge for turen, og for å kunne lytte til denne dialogen mellom kristne fra forskjellige kontinenter – som bekrefter på en imponerende måte at det som forener oss som kristne er sterkere enn alt som skiller, men også at motstand og prøvelse kan gi styrke og en spesiell følelse av samhørighet og kristent fellesskap.

Follow by Email