søndag 17. april 2011

General og Biskop i jungelen
Nylig fikk vi storbesøk fra Norge. Den nye generalsekretæren i NMS (storsjefen i Stavanger), et styremedlem i NMS og en fung. Biskop i Den Norske kirke.


Et prosjektbesøk som dette er spennende for oss alle, og gir oss en mulighet for å vise både landet, prosjektet og ikke minst de vakre menneskene.


Spørsmålet som reises og som bør reises til stadighet er: Hvilken nytte og forandring skaper prosjektet? Er det vel anvente penger?Vi startet fra Bangkok om morgenen. Tok fly til hovedstaden i Laos, Vientiane, hvor en minibuss ventet på oss. Etter 10 timers kjøring og mange mørke mil var vi framme i provinshovedstaden Ponsavan i Xiangkhoang provinsen (nord-øst Laos).Her er biskoppens, David Gjerp sin beskrivelse av turen i Laos etter noen dager i Bangkok:


Laos


Noe av samme opplevelse av høydedrag hadde jeg da vi i bil passerte 2000 meter høyde nord i Laos på vei mot byen Xiengkhovang. Her skulle vi besøke landsbyer inn mot jungelen der NMS-prosjekter nå hadde skaffet de fattige innbyggerne tilgang på vann. Det bodde ca 3-400 mennesker i hver landsby,- og kvinnene hadde til nå måttet gå i to timer for å hente vann til det daglige forbruk. Overalt var det glade ansikter som møtte oss, og med tydelig stolthet viste de frem landsbyens nye møteplasser,- vannkranene. Å skru på en kran utenfor eget hus for å oppleve at friskt vann sprutet ut i store mengder måtte være det nærmeste disse landsbybeboere hadde vært himmelen her på jord! Prosjektet var igangsatt og drives av Laos Evangelical Chursh(LEC) i samarbeid med NMS. NMS misjonær, Atle Roger Mydland fra Bangkok følger opp landsbyene i samarbeid med diakoniavdelingen i LEC og lokale myndigheter. På hver vannpost var skrevet "Gitt av kristne i Laos",- og på de store sementerte vanntankene var det påmalt kors med blå maling. Det var sterkt å se korsmerket lyse mot oss midt i et gammelt kommunistregime,- der også kommunens ordfører høytidelig takket de kristne for den hjelpen som var kommet! Fra alle disse høydedrag har jeg med meg mange tanker tilbake til egen hverdag. Sterkest er opplevelsen over den takknemlighet en blir møtt med,- og hvor lite som egentlig skal til for å hjelpe så mange. Hele prosjektet med 8 vannposter kostet ikke mer enn 20.000 US dollar.


Dette betydde en avgjørende forskjell for så mange mennesker! Det som for oss er det mest selvfølgelige av alt: Vann i springen! Neste år skulle en i gang med bygging av latriner. De så frem til det med glede og forventning! Deretter kanskje skolebygg til barna. De sterkeste opplevelser jeg har med meg fra disse høydedrag i Bangkok og Laos er derfor at det faktisk nytter! Misjonens og kirkens innsats kan gjøre den store forskjellen! Og for oss som rike norske kristne bør vi ikke være i tvil om at hver krone vi gir til dette kan få en helt annen betydning der ute enn nedsaltet i vår egen lommebok! David Gjerp, domprost i Tønsberg

I den mørke grotta, hvor det påstås at de gamle steinkrukkene ble laget, kom det et lys, som blandet med røkelsen som stadig steg opp, fikk den nye generalsekretæren vår til å se lyset " fra det høye". Må det føge hans tjeneste!!!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Follow by Email