onsdag 27. august 2008

Godt over 40 000 kroner til Laos!

Stevne i prestegården i Sokndal
-vennskap og samhold over menighetsgrenser
Stevnet i Prestegården er en årlig begivenhet i Sokndal. I år var det bestemt at inntekten skulle gå til Landsbyutviklingsprosjekt i Laos som Det Norske Misjonselskap (NMS) er med og støtter i samarbeid med den lokale kirka. Det er i dette prosjektet Atle skal jobbe. Fokus så langt er rent vann, sanitær, bygging av skoler og voksenopplæring.

Det er med stor glede og en viss ærefrykt vi kan fortelle om stevnet som på lørdag ble holdt i prestegården i Sokndal. Spesielt gledelig var det for oss at det var et fellesarrangement laget istand av både kirka og pinsemenigheten Betania. Siden vi har tilknytning til begge menighetene og begge menighetene støtter oss og ber for oss som misjonærer, varmer dette veldig. Enhet blant oss kristne er også noe som ligger vårt hjerte veldig nært. Vi må være rause med hverandre og hjelpe hverandre til å peke på Jesus og hans kjærlighet. Vi skulle så gjerne ha vært dere selv...

I tillegg til menighetene har foreninger og enkeltmennesker stilt opp på mange ulike måter.

Vi ønsker å si TUSEN TAKK til alle som har vært med å bidra både praktisk og økonomisk! Vi ønsker også å benytte anledningen til å takke alle dere som er med og ber for oss i det daglige. Det betyr enormt masse for oss!

Siden vi ikke selv fikk være på stevnet, har jeg bedt vår gode venn Ragnvald Immerstein som jobber som daglig leder og kirkeverge på kirkekontoret i Sokndal om å skrive en stemningsrapport som her siteres sammen med bilder han har tatt:

"Det var med en viss spenning i kroppen vi så frem mot lørdag 23. august 2008.Gode medarbeidere og godt samarbeid hadde sikret at det meste var under kontroll, men likevel...Hvordan blir været? Kommer det folk? Klarer vi å få en god atmosfære? .... Men dagen gjorde alle “bekymringer” til skamme. Det ble en flott stevnedag med passe sol og godt og lagelig vær på alle måter.

Stevnet satte ny besøksrekord ifølge soknepresten, med over to hundre deltagere. Det var forresten ikke så lett å telle dem, for noen var i prestegårdshagen, noen var på gårdsplassen og holdt på med stylter, støvelkasting, kaste på boks og andre aktiviteter. Andre igjen var i garasjen på loppemarkedet. Stevnet samlet både voksne, unge og barn, og stemningen var god blant alle. Vi har da også bare fått gode tilbakemeldinger på stevnet etterpå (Noen savnet det tradisjonelle åresalget, men det var så mye annet).
NMS-foreninger stod for basar I programmet hadde vi felleskor med tradisjonelle bedehussanger anført av Olav Lundø, men også ungdom med og som bl.a. sang “Knocking on heavens door” og rappet (Øyvind Bjaanes m.fl.).Det var basar med mange fine gevinster, barnelotteri, amerikansk auksjon og auksjon på spesielle gjenstander fra loppemarkedet. Store og små koste seg med grillmat og prat i lange baner. Og mot slutten hadde ivrige damer satt frem kaker i mengde, så da ble det kaker og kaffe.
Kø foran grillmaten Vi avsluttet med en liten apell av undertegnede. Jeg leste fra Salme 19: “Himmelen forkynner Guds herlighet, hvelvingen forteller om hans henders verk ... Det er ikke tale, det lyder ingen ord, men budskapet går over hele jorden, vitnesbyrdet når til verdens ende.”Jeg tenker at denne “forkynnelsen” henger sammen med den evige sangen som vår elskende himmelske far har sunget helt siden menneskenes fall. En sang om lengting etter barna som er borte (Jfr. Dagsland/Hillestad: “Då badnå forsvant”). Vi håper og ber om at vårt stevne kan være med på å gi toner og kropp til den sangen her i Sokndal, men også at midlene vi samler inn kan bli til toner i den samme sangen i Laos, når mennesker opplever en kirke som hjelper dem med bl.a. rent vann. Så vet vi at Den Hellige Ånd kan ta alt i sin tjeneste, og vi hadde bedt om at denne dagen skulle bli til Guds ære. Samarbeidet med Pinsemenigheten Betania frister til gjentagelse også, både fordi vi hadde mer folk å spille på til de ulike oppgavene, men også fordi dette er en utmerket måte å demonstrere vennskap og samhold over menighetsgrenser, i en fin sosial sammenheng."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Follow by Email